Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

Zingen van verzet en bevrijding

Op zaterdag 5 mei, Bevrijdingsdag, organiseert de Raad van Kerken Amsterdam in onze eigen Oude Lutherse Kerk het Korenfestival `Zingen van verzet en bevrijding`. Kom langs en zing mee! Lees verder

 

Beleidsplan Diaconie: Investeren in gemeenschappen

In het Lutherjaar 2017 dacht de Diaconie na over het beleid voor 2018 en verder. Grondlijn is dat we willen investeren in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. In onze stad en regio, maar ook wereldwijd. We schreven het op onder de titel ‘De horizon open’. Lees verder.

 

Diaconie steunt Qleur

Professionals in de jeugdzorg hebben een belangrijke ondersteunende rol bij het weerbaar maken van LHBT-jongeren. Spirit - onze vaste partner in jeugdzorg - wil met het project Qleur werken aan zelfmoordpreventie bij deze doelgroep. Hiermee sluit Qleur aan bij het regeerakkoord. De Diaconie steunt het project met
€ 12.500. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter

Giften 2018

Naast het uitvoeren van eigen projecten steunt de Diaconie ook van harte initiatieven van partnerorganisaties, in Amsterdam en ver daarbuiten. Tijdens de Diaconievergadering van 27 maart jl. werden (onder andere) besluiten genomen over giften aan een flink aantal organisaties in binnen- en buitenland. Lees verder.