Het van Brants Rus Hofje

Het van Brants Rus Hofje is een Evangelisch Lutherse stichting gevestigd te Amsterdam, in het leven geroepen door Christoffel van Brants bij testament van 17 juni 1732. Het gebouw, ontworpen door Daniel Marot, is een rijksmonument en is gelegen aan de Nieuwe Keizersgracht 28-44 in Amsterdam-Centrum.

De Evangelisch Lutherse stichting Van Brants Rus Hofje heeft ten doel onderdak en verzorging te verlenen aan behoeftige vrouwen (…) alsmede het huisvesten van verpleegkundigen en van werkende en studerende jongeren, alle van onbesproken gedrag, die daartoe naar de mening van regenten in aanmerking komen. Boven de ingangsdeur staat het vers waarmee Christoffel van Brants blijvend de voorbijgangers oproept ook barmhartigheid te tonen.

"Brants door de koopmanschap tot Rijkdom en tot Eer, Geklommen, heeft mij, in de naarnacht van sijn leven, Den Ouden tot hun troost, ter wooninge gegeven. Aanschouwer, is uw doen gezegend van den Heer Volk Brantz in deugden en zijn liefde tot den armen: Godt gaff hem, dat hij mild zich hunner kon erbarmen."
De regenten van het van Brants Rus hofje geven door hun beleid invulling aan dit doel en daarmee aan de door de stichter ingezette lijn van barmhartigheid en liefdadigheid. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af van beleid en financiën aan de Kerkenraad. Ofschoon het hofje dus formeel niet onder de Diaconie valt nemen we het wel van harte op op de website van de Diaconie vanwege de vanouds diaconale doelstelling.