Geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje

In 1732 stichtte de rijke Amsterdamse lutheraan Christoffel van Brants het Van Brants Rus Hofje als liefdadige instelling. Christoffel was nauw bevriend met Tsaar Peter de Grote van Rusland. In 1717 werd hij door de tsaar in de erfelijke Russische adelstand verheven en eveneens benoemd tot ambassadeur van Peter de Grote in Amsterdam. Van Brants legde nog wel zelf de eerste steen voor het hofje dat ontworpen was door de bekende architect Daniel Marot. Omdat hij op 10 november 1732 overleed, heeft hij de afbouw niet meegemaakt. Onder leiding van de executeuren werd het hofje in 1733 geopend. Er werden 48 oudere dames van Lutherse huize in gevestigd.

Sinds 1984 mogen er ook studerende wonen. Het aantal bewoners is ongeveer 28 personen. Over de belangwekkende geschiedenis van het hofje en zijn stichters zijn diverse publicaties verschenen. Zie:

Chistoffel van Brants en zijn hofje, Geschiedenis van het Van Brants Rus hofje vanaf 1733. Auteur: Harry Donga, uitgever: Verloren BV Hilversum 2008.

Over de oorlogsgeschiedenis van het hofje is verschenen: Een vergeten hoofdstuk, De lotgevallen van het Van Brants Rus Hofje in de Tweede Wereldoorlog. Auteur: Harry Donga, uitgave in eigen beheer 2011.