Steun het Van Brants Rus Hofje

Het van Brants Rus Hofje biedt sinds 1733 een vorm van beschermd wonen aan behoeftige oudere vrouwen van Lutherse huize, sinds de jaren 1970 ook aan verpleegkundigen en sinds 1984, ook aan studerenden. Daarvoor zijn aanvullend op de huurinkomsten van de bewoners extra middelen nodig.

Vindt u het Van Brants Rus Hofje belangrijk en wilt u het steunen? Dan kan dat via een donatie, een periodieke schenking of via een nalatenschap aan de Evangelisch Lutherse Stichting Van Brants Rus Hofje. Rekeningnummer: NL93INGB0004555600

Het Van Brants Rus hofje is een ANBI-instelling.