Projectsteun 2024

Naast ons eigen diaconale werk steunen we als Lutherse Diaconie ook diverse projecten van partners in stad, regio en wereldwijd. De Diaconie besloot in haar vergadering van maart 2024 tot steun aan de volgende projecten:

Jongerenwerker Zakhele helpt Precious door haar examentijd (foto Kerk in Actie)
Jongerenwerker Zakhele helpt Precious door haar examentijd (foto Kerk in Actie)

Binnenland

 

Bijdrage vaste partners Amsterdam 2024
1. Drugspastoraat € 11.000
2. Jeannette Noëlhuis (opvanghuis voor migranten) € 2.750
3. Harriet Tubmanhuis (opvanghuis migranten/vrouwen+kinderen) € 1.100
4. Kruispost, psychosociaal + medisch spreekuur € 2.750
5. Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, privaat-publiek noodhulpfonds € 1.100
6. Stap Verder, oecumenisch diaconaal-pastoraal centrum in Zuidoost € 2.750
7. Burennetwerk, koppelen van hulpvragers en vrijwilligers € 5.500
8. Buurthulp Oost, opbouwwerk/verbinden en inloop € 3.300
9. Straatpastoraat € 2.750
10. Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond NLVB, landelijke ontmoetingsdagen € 1.100
11. VPSG, Vrouw Pastoraat Seksueel Geweld, advies en ondersteuning € 1.100
12. Kantlijn, schrijfclub voor dak- en thuislozen € 550
13. Kledingbank Amstelland € 275
14. De NoordAs, samen armoede bestrijden in Noord € 5.500
15. Kerk & Buurt Noord (ter afronding, organisatie bestaat per 1 maart 2024 niet meer) € 1.000

 

Bijdrage vaste partners Haarlem 2024
1. Stem in de Stad, oecumenisch diaconaal centrum in Haarlem € 5.500
2. Voedselbank Haarlem € 750
3. Gevangenispastoraat / DSG De Sluis € 5.500
4. Broodbank Haarlem € 825
5. Fonds Urgente Noden Haarlem € 550

 

Nieuwe aanvragen en vervolgaanvragen van niet-vaste partners 2024
1.Heen en Weer - Bijdrage voor aanschaf vierde wagen € 3.200
2.Maranatha Community Transformation Center (MCTC) Ontbijtproject € 2.000
3.Oase voor Nieuwe West Kickboks project jongeren € 3.000
4.Galaxy x De Kwekerij, activiteiten voor asielzoekers op de Galaxy € 1000
5.(nog onder voorbehoud van uitkomsten komend gesprek) € 4000

 

Buitenland

 

a. Kerk in Actie
1. PEN Zuid-Afrika – Hiv/aids, armoede en ouderenzorg € 5.000
2. Ujaama Zuid-Afrika – training/advies/empowering rond thema’s werkgelegenheid, hiv/aids, gender, lhbt+ en klimaat (steunen we sinds 2018 en is collectedoel rond Pride-zondagen) € 5.000
3. Uraan (Award) in Pakistan – werkgelegenheidsproject voor jongeren € 10.000
4. Project van de Kerk van Uganda (Angl) – vluchtelingen en duurzaamheid € 5.000

 

b. LWF
1. Symbols of Hope Nigeria, Ethiopië en Zimbabwe. Via voorlichting wordt vluchten naar Europa ontmoedigd, via projecten gericht op bestaanszekerheid wordt potentiële vluchtelingen een alternatief geboden en vluchtelingen die terugkeren (uit Europa) opvang en begeleiding geboden € 10.000
2. Lutherse Kerk van Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL) – educatief programma voor jongeren € 10.000
3. Brazilië – Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil (IECLB) – diaconaal programma tegen huiselijk geweld € 5.000

 

c. Overig
1. Bezwa Zambia. Opvang en scholing van jongeren € 1.000
2. Ninni Szopp stichting. Begeleiding Holocaustslachtoffers (met Nederlandse roots) in Israël € 1.000
4. Rossing Center in Israël. Voor dialoog tussen Joden, Christenen en Moslims € 1.000

 

Budget Ouderenprojecten
1. (LWF): Slovenia –Lutherse Kerk van Slovenië– Project “Er weidet mich auf grüner Aue” (Ps. 23: Hij brengt mij naar groene weiden). Gemeentediaconaat gericht op ouderen (en ook jongeren): maaltijden, ondersteuning vervoer etc. € 7.000