De Lutherhof - Inlichtingen

Buurtactiviteit

Algemene inlichtingen over de Lutherhof en over verhuur kunt u krijgen bij het bestuur:

De Lutherhof
t.a.v. het Bestuur
Staringplein 9
1054 VJ Amsterdam
Email: info@lutherhof.nl
Tel: 020-612 3772