Tentoonstelling “Kerken en Slavernij”

Van november 2020 tot en met februari 2021 loopt in het Luther Museum Amsterdam een tentoonstelling over kerk en slavernij met een randprogrammering met o.a bekende sprekers en muziek.

Van 1 november 2020 tot eind februari 2021 loopt in het Luther Museum Amsterdam de tentoonstelling “Kerken en Slavernij”. ​In november is het namelijk 45 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Nederlandse kerken speelden een belangrijke rol in de kolonie: zij introduceerden (medische) zorg en educatie, maar droegen ook bij aan het in stand houden en legitimeren van de slavernij. Op 15 juni 2013 maakte de Raad van Kerken in hun “Verklaring over het slavernijverleden “ officieel excuses voor hun betrokkenheid bij de slavernij.

In de tentoonstelling Kerken & Slavernij zal de rol van verschillende kerken in het slavernijverleden worden onderzocht – waarbij met name Suriname centraal zal staan. Specifiek zal er in de tentoonstelling worden ingegaan op de rol die de kerk speelde op de plantages en in het legitimeren van de slavernij. Ook is er aandacht voor religieuze abolitionisten, spirituele invloeden en de uiteenlopende ervaringen aangaande het geloof voor zwart en wit: structuren wiens erfenis in de vorm van misvattingen en onbegrip tot op de dag van vandaag in de geloofsgemeenschappen doorwerkt. De tentoonstelling is samengesteld door curator Vincent van Velsen, in samenwerking met de werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden van de Evangelische Lutherse Diaconie.

Meer informatie is te vinden op http://www.luthermuseum.nl/tentoonstelling-kerken-slavernij