Heilzame verwerking slavernijverleden

Racisme kent vele gezichten. In de verhouding van "wit" en "zwart" speelt daarbij de historische en sociale realiteit van slavernij een rol.

Vanaf 2017 is er vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente van Amsterdam in samenwerking met de EBG (Evangelische Broedergemeente Amsterdam) en het NiNSee (Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en -erfenis) een proces op gang gebracht van bewuste waarneming en verwerking van de eigen betrokkenheid bij de Transatlantische slavernij in het verleden, en de weinig bewuste "erfenis" en doorwerking daarvan in de huidige structuren van de maatschappij en de eigen gemeenschap

In het kader van dit proces is in november 2019 een symposium rond dit thema gehouden. Voorjaar 2020 werd het boek Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor 'wit' en 'zwart'" gepubliceerd.

Tentoonstelling “Kerken en Slavernij”
Van 1 november 2020 tot eind februari 2021 loopt in het Luther Museum Amsterdam een tentoonstelling over kerk en slavernij met een randprogrammering met o.a bekende sprekers en muziek.
Lees meer

Activiteiten Kerken & Slavernij

Debatavond komt te vervallen
De debatavond op 22 januari is voor dit moment vervallen.

Mini-symposium
Op 10 november 2020 vond ons mini-symposium plaats met presentaties van Rev. dr. Michael Jagessar en Rev. dr. Peter Cruchley van de Council of World Mission (CWM) en van Urwin Vyent, directeur van het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden en erfenis (NiNSee). Hierna volgde een uitwisseling tussen vertegenwoordigers van diverse kerken, waaronder de Evangelisch-Lutherse Gemeente, de Evangelische Broedergemeenschap, de Doopsgezinde, Oud-Katholieke, Nieuw Apostolische en Protestantse Kerk. Het thema was de rol die kerken hebben in de heilzame verwerking van het slavernijverleden.
Bekijk de bijeenkomst op YouTube

De bijeenkomsten zijn ook na afloop nog te zien op http://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam