Heilzame verwerking slavernijverleden

Racisme kent vele gezichten. In de verhouding van "wit" en "zwart" speelt daarbij de historische en sociale realiteit van slavernij een rol.

Vanaf 2017 is er vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente van Amsterdam in samenwerking met de EBG (Evangelische Broedergemeente Amsterdam) en het NiNSee (Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en -erfenis) een proces op gang gebracht van bewuste waarneming en verwerking van de eigen betrokkenheid bij de Transatlantische slavernij in het verleden, en de weinig bewuste "erfenis" en doorwerking daarvan in de huidige structuren van de maatschappij en de eigen gemeenschap

In het kader van dit proces is in november 2019 een symposium rond dit thema gehouden. Voorjaar 2020 werd het boek Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor 'wit' en 'zwart'" gepubliceerd.

Tentoonstelling “Kerken en Slavernij”
Van 1 tot en met 30 november 2020 loopt in het Luther Museum Amsterdam een tentoonstelling over kerk en slavernij met een randprogrammering met o.a bekende sprekers en muziek.
Lees meer