Heilzame verwerking slavernijverleden

Racisme kent vele gezichten. In de verhouding van "wit" en "zwart" speelt daarbij de historische en sociale realiteit van slavernij een rol.

Vanaf 2017 is er vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente van Amsterdam in samenwerking met de EBG (Evangelische Broedergemeente Amsterdam) en het NiNSee (Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en -erfenis) een proces op gang gebracht van bewuste waarneming en verwerking van de eigen betrokkenheid bij de Transatlantische slavernij in het verleden, en de weinig bewuste "erfenis" en doorwerking daarvan in de huidige structuren van de maatschappij en de eigen gemeenschap

In het kader van dit proces is in november 2019 een symposium rond dit thema gehouden. Voorjaar 2020 werd het boek Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor 'wit' en 'zwart'" gepubliceerd.

Tentoonstelling “Kerken en Slavernij”
Van 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021 loopt in het Luther Museum Amsterdam een tentoonstelling over kerk en slavernij met een randprogrammering met o.a bekende sprekers en muziek.
Lees meer

Activiteiten Kerken & Slavernij
Op 10 november 2020 en op 22 januari 2021 vinden/vonden twee bijzondere activiteiten plaats die u kunt volgen via ons YouTube-kanaal.

Op woensdag 22 januari 2021 vindt er een debatavond plaats met de winnaars van de essay-wedstrijd over het thema “Kerken en slavernij”. Herman Fitters, Ben Ipenburg, Ken Mangroelal en Martijn Stoutjesdijk wonnen in 2019 met hun essays de wedstrijd die was uitgeschreven door de Werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden. Het debat wordt geleid door professor Michiel van Kempen, en omlijst door voordrachten van Felix Burleson.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De avond is te volgen via ons YouTube-kanaal
N.B.: Deze debatavond stond eerder gepland voor 25 november 2020.

Op 10 november 2020 vond ons mini-symposium plaats met presentaties van Rev. dr. Michael Jagessar en Rev. dr. Peter Cruchley van de Council of World Mission (CWM) en van Urwin Vyent, directeur van het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden en erfenis (NiNSee). Hierna volgde een uitwisseling tussen vertegenwoordigers van diverse kerken, waaronder de Evangelisch-Lutherse Gemeente, de Evangelische Broedergemeenschap, de Doopsgezinde, Oud-Katholieke, Nieuw Apostolische en Protestantse Kerk. Het thema was de rol die kerken hebben in de heilzame verwerking van het slavernijverleden.
Bekijk de bijeenkomst op YouTube

De bijeenkomsten zijn ook na afloop nog te zien op http://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam