De Luther Collectie Amsterdam,
kortweg LCA

In het midden van de 70er jaren van de vorige eeuw zag een aantal bestuursleden van het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Amsterdam al het belang in van een goed beheer van de Lutherse kerkschatten. Dit leidde tot de oprichting van een Lutherse kunststichting in 1986 met als doel Luthers kerkelijk en diaconaal bezit te inventariseren, te restaureren en tentoon te stellen.

De LCA is een zelfstandig bestuur, opererend onder het bestuur van de OMVH. De bestuursleden zijn:

Meer informatie vindt u op de website: www.diaconie.com/omvh/oudehuisANBI.html