Financiële steun aan projecten

Met de opbrengsten van collecten, giften en het eigen vermogen is de Diaconie in staat om beperkt steun te geven aan sociale projecten in de stad en wereldwijd.

Projecten in de stad
Er is veel diaconaal/sociaal werk te doen in onze stad. De Diaconie werkt niet in haar eentje, maar graag samen met partners. Zo geeft de Diaconie onder meer financiële steun aan projecten. Verschillende projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam.

In 2017 werden in Amsterdam / Haarlem en de rest van Nederland onder meer de volgende projecten gesteund:

Drugspastoraat Amsterdam (sociale uitsluiting, hiv/aids)
€ 10.000
Mission House / Diaconaal Jaar (jongeren / sociale duurzaamheid)
€ 3.000
Fruit voor Jeannette Noëlhuis (vluchtelingen / migranten)
€ 2.500
Harriet Tubmanhuis (opvang vrouwen en kinderen, vreemdelingen / vluchtelingen)
€ 1.000
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (sociale uitsluiting)
€ 1.000
Kantlijn (sociale uitsluiting)
€ 500
NLVB (landelijke ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen, sociale duurzaamheid)
€ 1.000
Stem in de Stad Haarlem (sociale uitsluiting)
€ 1.500
Kruispost (medische en psychologische hulp aan daklozen en ongedocumenteerden, sociale uitsluiting)
€ 2.500
Fonds voor Urgente Noden Haarlem e.o. (sociale uitsluiting)
€ 350
Burennetwerk Amsterdam (sociale duurzaamheid/uitsluiting, ouderen)
€ 5.000
Kinderwerk Oost (KIWOS) (jongeren)
€ 5.000
Broodbank Haarlem (sociale uitsluiting)
€ 550
Straatpastoraat (sociale uitsluiting)
€ 2.500
Kerk & Buurt Noord (sociale uitsluiting)
€ 2.500
Voedselbank Haarlem (sociale uitsluiting)
€ 2.000
DSG De Sluis gevangenenzorg (sociale uitsluiting)
€ 1.500
Kledingbank Amstelland (vluchtelingen / migranten)
€ 500
VPSG (sociale uitsluiting)
€ 1.000
ASKV (vluchtelingen / migranten)
€ 1.000
Little Miss Kwaku (ZuidOost) (jongeren)
€ 500
Totaal  
€ 47.900

Projecten die voldoen aan de criteria kunnen een aanvraag indienen bij het Diaconaal Centrum. De Werkgroep Binnenland, die de Diaconievergadering adviseert, vergadert enkele keren per jaar.

Projecten wereldwijd
De Diaconie zet zich niet alleen in voor projecten in en rond Amsterdam, maar ook wereldwijd. In alle continenten worden projecten gesteund. Zie de criteria. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met Kerk in Actie (Kia) en de Lutherse Wereldfederatie LWF.

In 2017 werden o.a. de volgende projecten gesteund:

Duurzame landbouw Noord Kameroen via Kerk in Actie / Lutherse Broederkerk Kameroen € 2.500,00
Vredeswerk in regio Adamawa Nigeria Kerk in Actie / Lutherse Kerk Nigeria € 2.500,00
Doorbreek stilte rond geweld tegen vrouwen en positie lhbt-ers Ujamaa centre / Kerk in Actie € 2.500,00
Onderwijs en rechtsbescherming kinderen Myanmar Mae Tae Clinic in Thailand / Kerk in Actie € 2.500,00
Duurzame landbouw Bolivia / Sartawi Kerk in Actie € 2.500,00
Diaconaal werk (noodhulp) kerken in Syrië DERD Grieks Orthodoxe Kerk Damascus / KiA € 2.500,00
Jongeren(hoop)educatie Gaza GCC Kerk in Actie € 2.500,00
Hiv/aids programma Ev. Luth. Kerk River Plate (Argentinië, Uruguay en Paraquay) Lutherse Wereld Federatie € 5.000,00
Waterpompen Okarukoro Ev.-Luth. Kerk Namibië Lutherse Wereld Federatie € 5.000,00
Kinderzorg Suriname PHP: ontbijtprogram ELK Paramaribo, people helping people ontbijtproject € 2.500,00
Kinderzorg Suriname PHP: organisatieopbouw ELK Paramaribo, people helping people ontbijtproject € 2.500,00
Diaconaal werk African Divine Church Werkgroep Haarlem € 5.000,00
Bahu Mem Bahu: Boten voor Batu (project i.h.k.v. het Lutherjaar) Ned. Luth. Genootschap € 4.500,00
Diaconaal opbouwwerk CEOSS Kopt. Ev. Kerk Kerk in Actie € 2.500,00
Vredesproject Irak Bisschop Mirkis van Aartsbisdom Kikruk Kerk & Vrede € 2.500,00
Weeskinderen Vynnyky, Oekraïne.   School of our dreams, Kerk in Actie € 2.500,00
Luku Baka Makandra MLK Suriname, adventsactie € 3.000,00
Symbols of Hope Ethiopië, Nigeria Lutherse Wereld Federatie, Symbols of Hope € 2.500,00
     
Totaal   € 55.000,00

De Werkgroep Buitenland adviseert de Diaconievergadering over de projectvoorstellen van Kerk in Actie en de Lutherse Wereldfederatie, en vergadert enkele keren per jaar.