Jubileum Oude Huis

Op vrijdag 24 juni werd het eerste van een reeks jubilea in Luthers Amsterdam in 2022 gevierd: Ons "Oude Huis" bestaat dit jaar 250 jaar! Dit werd gevierd met een samenkomst voor genodigden met muziek, toespraken, een afternoon tea, en het slaan van een gedenkpenning. 

In 1772 werd het "Oude Mannen en Vrouwenhuis" De Wittenberg aan de Nieuwe Kerkstraat / Nieuwe Keizersgracht gebouwd. Hierin konden "minvermogende mannen en vrouwen", die te oud waren om te werken (en dus geen inkomen meer hadden) hun laatste jaren doorbrengen. Ook woonden er lange tijd weeskinderen in het gebouw. Sinds 1974 was het pand in gebruik als verpleeghuis De Wittenbeberg. Toen het verpleeghuis rond het einde van de 20ste eeuw vertrok naar elders in de stad werd het pand grondig verbouwd: Anno 2022 is het deels in gebruik als short stay appartementen, en deels als Luther Museum Amsterdam. 

In het Luther Museum kunt u de geschiedenis van de Lutherse kerkgemeenschap zien, met een eigen wijze van geloven en zorg voor elkaar. De inkomsten uit de verhuur van de appartementen komt ten goede aan de Diaconie, die daarmee diaconale projecten bekostigt. De steun gaat o.a. uit naar het project Home Care in Moldavië

De herinneringspenning is te koop voor € 50,00 aan de balie van het museum, of via email: Info@LutherMuseum.nl. Ook de opbrengst van de penningverkoop komt ten goede aan Home Care Moldavië. 

Zo gaat het diaconale werk, al meer dan 250 jaar, door!

Fotograaf Nathan van Ewijk maakte foto's tijdens de feestelijke middag:

Ds. Harry Donga geeft uitleg bij de penning.

Jeroen Stal, voorzitter van het bestuur van het Oude Mannen- en VrouwenHuis,
overhandigt de eerste penning aan Bianca Groen-Gallant, voorzitter van de Diaconie.

Hernk Verhoef speelt op het orgel in de Kerkzaal van het Museum.

Diaken Casper van Boltaringen in gesprek met Sabine Hiebsch.