Heilzame verwerking slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’

Recente publicatie en tentoonstelling Luthermuseum Amsterdam

Racisme kent vele gezichten. In de verhouding van "wit" en "zwart" speelt daarbij de historische en sociale realiteit van slavernij een rol. 

In de afgelopen drie jaar is er vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente van  Amsterdam in samenwerking met  de EBG (Evangelische Broedergemeente Amsterdam) en het NiNSee (Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en -erfenis) een proces op gang gebracht van bewuste waarneming en verwerking van de eigen betrokkenheid bij de Transatlantische slavernij in het verleden, en de weinig bewuste "erfenis" en doorwerking daarvan in de huidige structuren van de maatschappij en de eigen gemeenschap.

De recent verschenen publicatie "Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’" vat overwegingen samen die in de afgelopen jaren op symposia in de Oude Lutherse Kerk naar voren zijn gekomen. Dit alles uitgaande van de verantwoording die de Raad van Kerken in 2013 over dit thema heeft uitgesproken.

De titel van het boek is onderdeel van een programm, met als doel om onder andere een duurzame bijdrage te leveren aan het gesprek rondom dit thema. ‘Wit’ en ‘zwart’ hebben elkaar nodig om tot verwerking te komen (ook verbeeld op de omslag van het boek, waar ‘wit’ en ‘zwart’ elkaar vasthouden). In het boek vindt U de winnende bijdragen van een essaywedstrijd over dit thema, toegespitst op de vraag wat de kerken kunnen bijdragen aan een heilzame verwerking. Verder bevat het boek de toespraken op een symposium rondom dit thema, op 23 november 2019 in de Oude Lutherse Kerk, van externe experts zoals Glenn Helberg en Alex van Stipriaan, en van denkers uit de kerken zoals Pearl Gerding en Johannes Welschen. Daarnaast staan 4 voorbeelden van hedendaagse prediking en bijbeluitleg afgedrukt, zoals die rondom Ket Koti 2019 zijn uitgesproken in erediensten van de tot nog toe bij dit thema betrokken kerken. Het boek besluit met het doortrekken van enkele lijnen naar de toekomst. Hierbij komen vragen aan de orde zo als: Hoe gaan wij om met de Afro-Surinaamse spirituele traditie? Hoe kunnen wij ons cultureel archief opschonen? Wat moet er gebeuren aan compensatie en genoegdoening?

Het boek is te bestellen via slubdenhaag@hetnet.nl en kost € 18.50 voor niet-Lutheranen, en € 15,00 voor Lutheranen. Daarbij zijn de verzendkosten in Nederland inbegrepen. Betaling op factuur na ontvangst van het boek. Vermeld u bij uw bestelling of Luthers bent of niet?

Als vervolg op dit boek wordt er van 1 t/m 25 november 2020 een tentoonstelling georganiseerd in het Luther Museum (www.luthermuseum.nl; Nieuwe Keizersgracht 570 Amsterdam). In deze expositie zal zichtbaar worden hoe de dubbele moraal van de slavernij zowel de zwarte als ook de witte gemeenschap beïnvloedt, en hoe dat terugkomt in de verhouding tussen ‘wit’ en ‘zwart’, en misschien ook wel tussen ‘zwart’ en ‘zwart’.