Omzien naar elkaar en het Coronavirus

Op onze kerkplekken rond de Oude Lutherse Kerk, De Nieuwe Stad en Haarlem en rond onze hofjes kennen we elkaar en letten we op elkaar. Daar wordt ook gekeken wie er tussen wal en schip dreigen te vallen. Neemt u als u hulp of steun nodig heeft in eerste instantie contact op met uw diaken of diaconale contactpersoon. Diakenen en andere vrijwilligers adviseren we nu om niet actief op huisbezoek te gaan, maar op een andere manier contact op te nemen, bijvoorbeeld d.m.v. de telefoon, email of een kaartje.

Vanuit Diaconaal Centrum 'In de Zwaan' ondersteunen we en denken we mee over noodsituaties. U kunt met de Diaconie bellen op het algemene telefoonnummer 020-40 44 708. Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u een boodschap op de voicemail achterlaten (graag uw naam en telefoonnummer vermelden). Diaconaal werker Ilse van Prooijen is bereikbaar op telefoonnummer 06-25253754, voor praktische en eventuele financiële vragen of als u even een luisterend oor nodig heeft. Zij is verder bereikbaar op mailadres i.vanprooijen@diaconie.com. Ook graag het algemene mailadres info@diaconie.com in de cc zetten. Ilse coördineert vanuit het diaconaal team de diaconale zorg tijdens de coronacrisis. In noodgevallen, als u op geen andere manier contact met ons krijgt, is Algemeen Secretaris Hanne Wilzing bereikbaar op telefoonnummer 06-51340442.

Waar kunt u verder terecht als u hulp nodig heeft?
Als u boodschappen nodig heeft of graag telefonisch een praatje met iemand maakt:
1. Burennetwerk:

2. Voor elkaar in Amsterdam: