Essaywedstrijd Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’

De Lutherse Gemeente Amsterdam organiseert samen met anderen een essaywedstrijd voor schrijvers uit Nederland, Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen, rond het thema Het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol van de kerken hierin, alsmede de doorwerking van dat verleden in het heden.

Achtergrond
300 jaar slavernijverleden werkt door in de belevingswereld van alle betrokkenen. Verhalen van voorouders, gepubliceerde dagboeken, notulen van vergaderingen, literatuur, kranten, tijdschriften, prenten, schilderijen, wetten en regelingen zijn deel van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving.

Die erfenis is van invloed op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ zichzelf en elkaar zien als onderdeel van de Nederlandse maatschappij. De kerken spelen in deze culturele erfenis een rol. Vandaar dat enkele kerken met NiNsee nagaan op welke manier het gemeenschappelijke slavernijverleden positief kan worden verwerkt.

Essaywedstrijd
Thema: Het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol van de kerken hierin alsmede de doorwerking van dat verleden in het heden, waardoor de huidige en toekomstige generaties ‘witte’ en ‘zwarte’ Nederlanders de slavernij laten deel uitmaken van hun bewustzijn van de eigen geschiedenis; vervolgens dat bewustzijn een plaats geven in de Nederlandse samenleving.

Prijzen: Er zijn 3 prijzen beschikbaar, een van € 1000, een van € 1500 en een van € 2500.

Auteurs
Schrijvers uit Nederland, Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen zijn welkom.  De taal is Nederlands. Studenten uit Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen worden evenals hun Nederlandse collega’s van harte uitgenodigd mee te doen!!

Beoordelingscriteria essays

  1. Aantal woorden 4000 - 6000 (8 à 12 pagina’s A4);
  2. Samenhang met het thema (het thema mag ter discussie worden gesteld);
  3. Originaliteit; de tekst mag niet eerder zijn gepubliceerd;
  4. De kwaliteit van de argumentatie;
 1. Biedt het essay stof tot verder nadenken, verdere studie, acties.

Voorwaarden voor deelname

 1. De auteur, die een prijs heeft gewonnen, geeft aan de organisatie toestemming tot publicatie (om niet) in een verslagboek; mocht een tijdschrift tot publicatie overgaan met toestemming van de organisatie, dan zijn de revenuen daarvan voor de auteur.
 2. De jury gaat niet in discussie over haar beslissingen.
 3. Inzendingen worden als pdf-document opgestuurd naar essay2311@xs4all.nl; op het document wordt een schuilnaam aangegeven, bij voorkeur op iedere pagina als koptekst. Alleen op de email worden naam en adres van de inzender vermeld; discretie is gegarandeerd. Met het oog op publicatie en redactie van de prijswinnende essays is het raadzaam het essay als Word document te schrijven en te bewaren; het kan dan als pdf worden opgestuurd.
 4. Sluitingsdatum inzendingen: 15 September 2019.
 5. Prijsuitreiking 23 November 2019, Oude Lutherse Kerk, Amsterdam; zie hieronder.
 6. De prijswinnende inzenders geven toestemming tot publicatie van hun naam. Niet bekroonde inzendingen worden niet bewaard.

Additionele informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de jury met adres essay2311@xs4all.nl.

Prijsuitreiking essaywedstrijd tijdens het symposium ‘Heilzame verwerking slavernijverleden’, 23 November 2019, 14 - 17 uur, Oude Lutherse Kerk, Spui Amsterdam.

Sprekers:
Algemeen:
Glenn Helberg, psychiater, centrum voor transculturele therapie
Alex van Stipriaan, hoogleraar Caraïbische Geschiedenis Erasmus Universiteit
Rol van de kerken:
Ds Pearl Gerding; auteur geschiedenis Lutherse Kerk Suriname
Ds Johannes Welschen, werkgroep slavernijverleden broedergemeente

Organisatie essaywedstrijd en symposium

Evangelisch-Lutherse Gemeente en Diaconie Amsterdam, NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis), Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad & Flevoland, met medewerking van de Werkgroep Caraïbische Letteren.