Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk goed bezocht

De 11e Groninger Dienst op 5 november in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam werd bezocht door ruim 400 mensen. De collecte voor o.a. het Wereldhuis leverde het mooie bedrag van € 1.288 op.

Ds. Harry Donga ging voor. Lees verder voor de tekst van de preek.

Fotograaf David Drost maakte foto's; bezoeker Simon Drost schreef na afloop een impressie.

'Het is nog vroug, haalf tiene, moar der kommen al n  haandvol lu Olle Lutherse Kerke binnen. Dudelijk te zain, dat ze hier vrumd binnen. Elk kiekt bewonderend noar t prachteg blaauwe plefon en vanzulf het ogenkostelijke örgelfront. Kerke lopt langzoam mooi vol (roem vaaierhonderd).

Woar kommen ze aalmoal vot?
Vanzulf van en om Amsterdam, verder Rotterdam, Mijdrecht, Doorn, Den Haag, moar ook lu dei in Stad wonen en de nacht over in n hotel west binnen.
Ook gemainteleden van Evangelisch-Lutherse Gemainte kommen binnen. 

Hanne Wilzing, dei ons welkom hait, gef ok dizze kerkgaangers aandacht: 
"Veur de kerkgangers dei gain Grunnegs proaten: Grunnegs is goud te doun en as t nait te verstoan is, den geef joen buurman mor 'n steutje en vroag wat t betaikent."
"Het Lutherjoar -viefhonded joar reformatie- trilt ook in dizze kerke nog noa dus wie goan gewoon deur mit hervormen tot we bie de 600 joar binnen"

Wie kriegen n om 10.15 uur spoedcursus 'olle grunneger kerken' van Jur Bekooy en heuren ook t verhaol van synagoge in Folkingestroat. De -gereformeerde- architect was inspireerd deur n synagoge in Berlien. Dei zag der wel slim jouker (duur) oet, mor geft niks, n enkel torentje kon der wel oaf, dus zo'n soort stoat der nou op. Stichten zit nou op 88 kerken en verwacht binnen drei joar op 100 te kommen, vanwege de veule kerksloetens.  "Belangriek dat kerke der nog is, moar veul lu vinden dat kerke oet tied is" zegt der aine tegen mie, "moar aiglieks is der nog niks veur in stee kommen. " 
"Het principe van de Stichten is: Wie geven kerke weerom aan t dörp.  Lu doar mouten t zulf organiseren".

Mor dizze mörn zingen wie prachteg vertaolde laider en domie bidt en preekt over thema 'Wat is wies? '. Zeker mit dat bidden heurde ik vrouger op Knoal wat bezunders. Eten bie n kammeroadje was doan en wie haren grunnegs proat aan toavel.  Allain Pa dee t daankgebed in hooghollands mit lodege woorden. As of ons God gain plat verstoan kon….
Over de ‘de vief wieze en vief dwoaze wichter’ sprak domie Donga. Achteroaf zee der aine: "ik vuilde vrouger aaltied kwoadhaid, omdat dei aander vief wichter nait mit mochten. Doarom kon ik nou nait goud luustern"  "Wat ik wel begrepen heb is dat wie ons bie leven goud veurberaiden mouten. "

Marlene Bakker en band zingen

Mor over wat wies is zong ook de zangeres Marlene Bakker en heur muzikanten:  'Loat Grunn' nait zakken'. En zo kwam actualiteit en theologie bie nander.
n Aander haar der muite mit: "Dei meziek haar toch niks mit n kerkdaainst te moaken. "
De mooiste klaank kwam van 't örgel, woar Christiaan de Vries (gain Grunneger, wel Frais) de gezangen schoor gaf in n mooie lieste van veur- en noaspel .
En sommige oldskes zongen aan t ind mit n kloet in de strötte van het "pronkjewail in golden raand". 
Noa tied vroug ik aan domie hou hai zuk veurberaaidt.  n Regelplougke komt al bie nkander in maai en stelt thema vast. En preek is al kloar veur de zummer. 
As Knaolster is hai al laank leden noar de heufdstad oafraisd. "Mien Grunnegs  is nait meer wat 't west is, haalf put- haalf regenwotter, dus din is er tied genogt, dat Hanne Wilzing nog wat aan mien tekst schoaven kin."

t Is nait oal doage kovvie mit kouke, moar veur dizze zundag is bakker Knol oet Stad goud bezig west. En wel kent de bezundere smoak van Knol nou nait?  
Smoak, noflekhaid, bie nkander wezen, luustern en zingen, doarveur kommen lu noar dizze dainst. Moar most nait teveul vroagen wat ze mitnemen van de preek.  Joa, wies wezen...
Grunneger dainst is 'n mooie reunie van mainst olle grunnegers. 
Blift de vroag, hou laank onze Grunneger toal nog sproken wordt en een Grunneger dainst nog verstoan wordt.
Mor over ain joar willen mainsten weerom noar Amsterdam, de Olle Lutherse Kerke. Doar trilt der toch aargens wat, de Geest van vrouger!'

Simon Drost, Hoevelaken.