Profiel kwartiermakers Augustanahof

Samen wonen, omzien naar elkaar in hof&buurt, gastvrijheid en inspiratie
Onder het motto ‘Mensen hebben mensen nodig’ investeert de Diaconie in omzien naar elkaar. Dit doet ze onder andere -en al eeuwen lang- via hofjes. De Diaconie wil in de Augustanahof zestien (sociale) huurwoningen realiseren voor één- of tweepersoonshuishoudens. Een deel wordt bestemd voor ouderen. De Diaconie wil hiermee inspelen op ontwikkelingen in de zorg waarbij ouderen langer zelfstandig zullen blijven wonen, maar wel vormen van ‘nabuur’-schap nodig hebben. Tegelijk vragen we van deze ouderen ook om goede ‘buur’ te zijn voor de andere bewoners en mee te doen met de activiteiten in de buurt. Die intentie vinden we belangrijk voor het wonen in de Augustanahof. Naast ouderen komen er jongeren te wonen die zich uitgedaagd voelen om zich - samen met alle andere hofbewoners- een deel van hun vrije tijd in te zetten voor hof en buurt. Eén van de woningen krijgt een gasthuisfunctie en is bestemd voor mensen die een tijdelijke woonoplossing nodig hebben. De ontmoetingsruimte wordt ingezet voor de hofgemeenschap zelf en kerk&buurt activiteiten zoals bv. maaltijden, themabijeenkomsten etc. Hofbewoners, kerk en buurt gaan deze activiteiten dragen.
Ofschoon er in het grootste deel van de huidige kerkzaal woningen komen, wordt het liturgisch centrum bewaard als kapel. Een plek voor kleinschalige vieringen en plek voor mensen die stilte willen zoeken of een kaarsje branden. Ook de aan de kapel grenzende tuin blijft onderdeel van de Augustana waar ook bezoekers en voorbijgangers welkom zijn.Augustanahof vanaf het water gezien

Gezocht!
Enthousiaste (toekomstige) bewoners voor de Augustanahof die op vrijwillige basis mee willen helpen om samen met de Diaconie de toekomstige hof te ontwikkelen en er eind 2016/begin 2017 ook willen gaan wonen. Heb jij visie en ideeën over verbindend leven, van betekenis zijn voor de buurt en praktisch
leven als christen dan komen we graag met je in contact!

We zoeken mensen die:
- die alleenstaand / samenwonend / getrouwd zijn (de hof leent zich gezien de grootte van de appartementen wat minder voor gezinnen met kinderen)
- minimaal 25 jaar, eigen inkomen
- je voelt je thuis in de kerk en hebt vertrouwen in haar toekomst
- je herkent je in de Lutherse traditie: weten dat de genade voorop staat, vrolijk & vrij, geven
om elkaar zonder elkaar de maat te nemen en een blik op de hele wereld
- je kunt je vinden in de kerndoelen van de Augustanahof:
1 Samen wonen
2 Omzien naar elkaar in hof en buurt
3 Gastvrijheid
4 Stilte & inspiratie
- je kunt tegen een stootje en houdt van pionieren en opbouwen
- je hebt bij voorkeur ervaring met wonen in een hof/woongroep/leefgemeenschap

Geïnteresseerd? Schrijf een brief of mail naar de Lutherse Diaconie waarin je jezelf voorstelt, je jouw reflectie geeft op het plan Augustanahof en waarin je beschrijft hoe je het leven in de hof praktisch voor je ziet. Postadres: Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam. Emailadres: info@diaconie.com. Heb je vragen over het plan bel of email dan met Sophie Kwant van de Diaconie: 020-4044708 (Werkdag: maandag). De planning is dat we in januari 2016 een gesprek hebben met de kandidaten die we selecteren.

Kijk op de website van de Lutherse Diaconie voor meer informatie over de Augustanahof:
https://www.diaconie.com/nieuws/2015/Van_Augustanakerk_naar_Augustanahof.html