Keti Koti in De Nieuwe Stad

Op zondag 29 juli vierden we in onze Lutherse / Protestantse gemeenschap in Zuidoost weer de jaarlijkse Keti Koti-dienst. Keti koti = de ketenen verbroken. We gedenken de afschaffing van de slavernij in Nederland, nu 151 jaar geleden (in 1863).

In de viering werd het volgende gedicht gelezen:

Ondrofeni na libipasi

Di masra Gado ben seti  grontapu
Ini  paradijs A pot’ Adam nanga Eva tnapu
Ma di den no arki Gado wortu moro
So Gado mek’ den tek’ waka en A tapu paradijs doro
Sens’ a dei dati na grontapu ala suma de na pasi
Den go na waka ini den libi e teki ondrofeni ala fasi

Soleki na historia wi kan teki’ leri
Fa dyarusu nanga takru hati kan gi mankeri
Na so wi de memre Jozef fa den brada mandi na’ en tapu
Den seri en gi wan tu sensi  leki wan srafu
Ma Gado ben luku en, A meki Jozef kon fri
A gi Jozef na koni fu ferteri  kownu wan dren krin krin   

Baka dati wan tra kownu owktu ben meki spotu
Bak’agen a hori den Dyu na ini katibo
Now Gado kari Mozes fu taigi na kownu
Dati fu tru den Dyu pipel a ben mus’ lusu
Den suma bigin waka waka in a drei sabana presi
Den waka, bigin krutu té dei fu dei den kon las’ bribi

Den ben trangayesi, den waka fotenti yari na lontu
A wins’ fa Gado ben seni deibrede en du someni wondru
So den tan na pasi teki ondrofeni ala den yari
Dan Masra Gado meki wan pramisi fu di A ben kon sari
A seni  En manpikin Jezus fu gi den libi fu teigo
So bun A broko ala den keti nanga ala katibo

Dat’ede un kan koiri wan tru tru reti pasi fu libi
Te lek’ wi dei sa doro fu kot’abra, dan Yandase  wi sa miti

Fu di  Masra Gado lobi wi alamala someni
Howpu, bribi, koluku, freide nanga rostu wi sa feni !

Juliette Lok-Hin
Juni 2014
____________________________________________________________

Vertaling van Ondrofeni na libipasi:

Ervaringen op je levensweg

Toen God de hemel en de aarde schiep
Formeerde Hij Eva uit Adam’s rib, terwijl hij sliep
In het paradijs mochten ze wonen
Tussen alle dieren en de prachtige bomen
Maar omdat ze God’s woord ongehoorzaam waren
Moesten ze direct het paradijs verlaten
Sindsdien zijn wij mensen onderweg
En ervaren in het leven zowel geluk als pech

Zoals de geschiedenis ons doet leren
Kunnen jaloezie en een gemeen hart zich tegen ons keren
Zo herinneren we ons Jozef en zijn boze broers
Ze verkochten hem voor een paar centen als slaaf, want ze waren jaloers
Maar God beschermde Jozef en gaf hem terug zijn vrijheid
Want Jozef verklaarde de droom van de koning in alle wijsheid

Deze les mocht een andere Farao toch niet baten
En maakte de joden weer tot zijn slaven
Toen zond God Mozes om moedig voor deze Farao te staan
Met die ene boodschap: “Laat mijn volk gaan”
Het volk trok toen blij en bevrijd de woestijn in
Ze liepen en liepen en het was een hele ervaring

Maar ze werden opstandig, mopperden en verloren langzaam hun geloof
Al deed God wonderen en voorzag in hun dagelijks brood
Zo waren ze onderweg  en liepen 40 jaren in het rond
Toen sloot God uit mededogen een belofte en een verbond

Hij stuurde Zijn enig geboren zoon Jezus naar de aarde
Jezus bracht ons verlossing en gaf het leven eeuwigheidswaarde
Hij verbrak alle ketenen en maakte ons waarlijk vrij
Daarom mogen wij wandelen in rechtvaardigheid en met een schone lei
En als wij aan het eind van ons levenspad deze aarde vaarwel zullen zeggen
Dan mogen wij elkaar in het hemelse paradijs ontmoeten en ons aardse leven afleggen

Omdat God ons allemaal zo oneindig liefheeft
Hoop, geloof, geluk, vrede, en rust is wat Hij ons geeft!

Juliette Lok-Hin
Vertaling: Ondrofeni na libipasi
Juni 2014