Kapelgroep vreemdelingengevangenis
Schiphol-West zoekt vrijwilligers

In het cellencomplex voor vreemdelingen in Schiphol-Oost worden al vele jaren onder leiding van de jusitiepastores kapeldiensten gehouden. Elke zondag worden er verspreid over de dag drie diensten - vieringen met een open karakter - georganiseerd.

Hierbij zijn ook twaalf vrijwilligers, voornamelijk van kerken uit de omgeving actief. Bij toerbeurt ondersteunen ze de pastores bij praktische werkzaamheden voor en na de viering (zitplaatsen gereedmaken, klaarleggen van de liturgieën, verwelkoming bij binnenkomst, contactwerk na afloop van de dienst etc.) Naast de praktische betekenis vinden we het van belang dat we met onze aanwezigheid als vrijwilligers een teken geven aan de gevangenen dat we als kerk buiten de muren hen niet vergeten zijn. De bezoekers van de diensten waarderen dit zeer.

De ‘kerkgangers’ zijn mensen uit alle delen van de wereld en vanuit vele verschillende geloofsachtergronden, die gemeen hebben dat ze hier officieel ‘ongewenst’ vreemdeling zijn. Velen wachten op uitzetting, anderen hebben asiel aangevraagd of zijn aangehouden op Schiphol. Voor de vrijwilligers is de ontmoeting met deze mensen en hun geloofs- en levensverhalen vaak zinvol, omdat het hun eigen geloof verdiept en verrijkt.

Eind 2012 gaat het nieuwe detentiecentrum op Schiphol-West open. Deze gevangenis is veel groter dan het huidige op Schiphol-Oost. Dit betekent dat we voor de kerkdiensten naar zeker tien extra vrijwilligers zoeken. We zoeken mensen die tegen een stootje kunnen en die dit werk zonder al teveel pretenties willen doen (‘aanwezig zijn’ is het hoofddoel). Ook zoeken we vrijwilligers die het zingen kunnen begeleiden met fluit, gitaar of evt. piano.

Vrijwilligers worden in principe met twee tegelijk ingeroosterd, voor een ochtend- of een middagdienst. Vanzelfsprekend wordt van tevoren gevraagd of u op een bepaalde datum kunt, en hoe vaak u dienst wilt doen. Bij de huidige vrijwilligers varieert dat van “het liefst (bijna) elke week”, tot eens per 2 maanden.

Naast een ‘intake’-gesprek met een van de justitiepastores en de coördinerende Amsterdamse lutherse diaconie vindt er ook een - door justitie vereist en uitgevoerd - antecedentenonderzoek plaats.
We vragen de ‘zendende’ kerkelijke gemeenten om vrijwilligers uit hun kerk vergoeding van reiskosten aan te bieden. In een WA- en Ongevallenverzekering is voorzien.

Iets voor u of meer weten? Neem contact op met Henny Brouwer of Hanne Wilzing van de Lutherse Diaconie Amsterdam (tel. 020 4044708; info@diaconie.com).