Gasthuis "In de Roos" geopend!

Vele vrijwilligers werkten er maandenlang hard aan, maar nu is dan op vrijdag 12 oktober 2012 het Gasthuis "In de Roos" van de lutherse Diaconie officieel geopend.

"Huisvader" Gerrit Post ontving samen met de Diaconie de eerste gasten uit de brede diaconale kring om het huis in te zegenen. De eerste drie tijdelijke bewoners arriveren volgende week.

Met "In de Roos" wil de Diaconie een tijdelijke woon- en ademplek maken voor mensen in onze stad die dat nodig hebben.

Vandaag werd het huis ingezegend.


(v.l.n.r.) Gerrit Post, de predikanten
Marieke Brouwer en Andreas Wöhle en Hanne Wilzing.


Ook de kleinste gastenkamer werd gezegend.


Diaken Marijke Bleij en vrijwilliger Sharif Bakr planten samen een appelboompje.
Voor regenwater werd gezorgd.