Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

1957: Augustanakerk gebouwd door liefde gemeente

Voor de verbouwing van de Augustanakerk tot Augustanahof - zie hiernaast - worden op dit moment fondsen geworven. Voor de stiltekapel vragen we tijdens de komende Diaconale Adventsactie de steun van onze leden en vrienden. Maar ook aan de bouw van de Augsutanakerk in 1957 ging een intensieve periode van geldwerving vooraf.
Wordt vervolgd.

Vakantieweken 2016

Zoals elk jaar organiseert de Diaconie, samen met de SLOA, ook deze zomer vakantieweken voor mensen die anders niet zo makkelijk op vakantie kunnen: ouderen, (eenouder)gezinnen en anderen met een smalle beurs en/of een minder goede gezondheid genieten van een weekje in Doorn, Lunteren, Diessen of op een van de andere vakantielokaties. Lees verder.

Noodklok voor kerken
Midden-Oosten

Op zaterdagavond 17 september vindt er vanaf 20.00 uur in de Oude Lutherse Kerk een speciale viering plaats voor de kerk in het Midden-Oosten. Tijdens deze viering staan we live in verbinding met een kerk in Damascus en in Beirut. Lees verder.

Augustanakerk wordt Augustanahof

AugustanahofDe Augustanakerk aan de Erasmusgracht in Bos en Lommer krijgt een nieuwe bestemming. De kerk wordt door de Amsterdamse Lutherse Diaconie omgebouwd tot Augustanahof. Nu de omgevingsvergunning definitief is, kan de bouw beginnen en zal de Augustanahof in 2017 in gebruik worden genomen. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter

Onze armen zijn te kort


"We willen de berg wel omhelzen, maar onze armen zijn te kort". Daarom zoeken we vrijwilligers die samen met de Lutherse Diaconie willen werken aan omzien-naar-elkaar, barmhartigheid en recht in onze stad.
Lees verder.