Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

Transgenders welkom in Lutherse Gemeente

De EO maakt een tv-programma over transgenders die hun weg zoeken in de samenleving: Love me gender. In de uitzending van 20 september jl. maakt BeyonG kennis met onze gemeente in de Oude Lutherse Kerk, en gaat mee met de busreis van de Maarten Luther Kerk. Lees verder.

Vakantieweken 2016

Zoals elk jaar organiseert de Diaconie, samen met de SLOA, ook deze zomer vakantieweken voor mensen die anders niet zo makkelijk op vakantie kunnen: ouderen, (eenouder)gezinnen en anderen met een smalle beurs en/of een minder goede gezondheid genieten van een weekje in Doorn, Lunteren, Diessen of op een van de andere vakantielokaties. Lees verder.

Eerste paal Augustanahof

AugustanahofDe Diaconie verbouwt de Augustanakerk tot Augustanahof. Op dinsdag 20 september sloegen diaken en voorzitter Bouwteam Gert-Jan de Mooij en toekomstig bewoonster Annemieke, na lezing uit Lucas 6 over het fundament, de eerste paal. In totaal worden er 18 palen geheid. Deze zijn nodig om de 16 te bouwen woningen voor ouderen & jongeren te kunnen realiseren. Lees verderer.

Augustanakerk wordt Augustanahof

De Augustanakerk aan de Erasmusgracht in Bos en Lommer krijgt een nieuwe bestemming. De kerk wordt door de Amsterdamse Lutherse Diaconie omgebouwd tot Augustanahof. Nu de omgevingsvergunning definitief is, kan de bouw beginnen en zal de Augustanahof in 2017 in gebruik worden genomen. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter

Onze armen zijn te kort


"We willen de berg wel omhelzen, maar onze armen zijn te kort". Daarom zoeken we vrijwilligers die samen met de Lutherse Diaconie willen werken aan omzien-naar-elkaar, barmhartigheid en recht in onze stad.
Lees verder.