Diaconaal werk wereldwijd

We besloten in onze diaconie-vergadering in mei om de volgende partners en projecten in het buitenland te steunen:

foto: kerk in Actie
foto: kerk in Actie

a. Via kerk in Actie

 1. Ujaama, Zuid-Afrika. ‘Body’-theologie: gender, emancipatie. Thema’s: hiv/aids, lhbt+. € 10.000
 2. Surakkha Project-CRSS (Center for Rural Service Society), Bangladesh. Rampenpreventie, duurzaamheid. Thema: vluchtelingen. € 10.000.
 3. Raad van Kerken Midden-Oosten. Syrië. Wederopbouw: kerkelijke gebouwen en sociaal/medisch werk. € 10.000.
 4. Home Care Moldavië (thuiszorg ouderen en mensen met handicap). Thema’s: ouderen, sociale uitsluiting. € 25.000
 5. Noodhulp India in deelstaat Karnataka (Zuidwest India). Gevolgen door de watersnoodramp vanwege de regens en overstromingen in augustus 2021. Klimaatverandering het hoofd te bieden via andere landbouwmethoden en spreiding gewassen. € 5000

b. Via Lutherse Wereld Federatie

 1. UELCI (Verenigde Lutherse Kerk India). Duurzame ontwikkeling/bestaanszekerheid. Thema’s: uitsluiting, duurzaamheid.€ 5.000
 2. GPP(Verenigde Protestantse Kerk) Indonesië. Gastvrije kerk voor mensen met een handicap. Thema: uitsluiting. € 5.000.
 3. IECLB (Lutherse Kerk van Brazilië). Diaconaal programma om huiselijk en gender-gebaseerd geweld tegen te gaan en slachtoffers op te vangen in een shelter. Thema: uitsluiting. € 10.000.
 4. Climate Justice Action by Youth. Als speciaal duurzaamheidsproject. Thema: duurzaamheid. € 5.000
 5. In het kader van de 75e verjaardag en de Assemblee in Krakau One Body One Spirit One Hope is er het Communion Solidarity Fund gestart. Voor urgente diaconale hulpvragen van lidkerken. We dragen € 5.000 bij.
 6. Soedan. Vluchtelingenopvang ivm burgeroorlog. Noodhulp. € 5000.
 7. Haïti. Preventie en wederopbouw na aardbeving in 2021. Noodhulp. € 5.000-.

foto: LWF
foto: LWF

c. Overig

 1. Bezwa jongerencentrum Zambia. Thema: jongeren. € 1.000.
 2. Scholenproject Thailand. € 1.500 reserveren voor 2023. Thema: jongeren.
 3. Stichting Ieder Kind een boek. € 500 voor het project in Suriname. Thema: jongeren.