Minisymposium
"Opgroeien naar volwassenheid"

Om stil te staan bij het 340 jarig bestaan van het Diaconie Weeshuis in Amsterdam en om de betrokkenheid met de jeugdzorg vandaag de dag te benadrukken, organiseert de Diaconie samen met jeugdhulporganisatie Spirit op maandagavond 24 sptember het mini symposium: Opgroeien naar volwassenheid, met als thema Support en Wonen. 

Ervaringsdeskundigen en professionals vertellen op interactieve wijze hoe het is om binnen Wonen, Werk of Opleiding, Inkomen, en Welzijn met hulp van Support, ook wel de Big 5 genoemd, te groeien naar een zelfstandig bestaan.  

Datum: maandag 24 september 2018, v.a. 19.00 uur
(begin programma 19.30 uur)

Lokatie: Oude Lutherse Kerk, Singel 411 / hoek Spui

PROGRAMMA
19.00 Inloop met koffie/thee/fris

19.30 Plenair programma


20.00 Uitreiking Lutherse Weeshuispenning
In verband met het 340-jarig jubileum van het Luthers Weeshuis wordt er dit jaar een weeshuispenning uitgereikt. Deze zal gaan naar een persoon die bijzondere hulp heeft geboden aan een kwetsbare jongere.

20.15 Workshops (zie hieronder)

21.15 Netwerkborrel

Toelichting op het programma
Het Lutherse Weeshuis viert zijn 340 jarig jubileum. In 340 jaar tijd is er veel veranderd, maar ook veel hetzelfde gebleven. Nog altijd worstelen opgroeiende jongeren met thema’s als het vinden van een eigen woning en werk, het opbouwen van een netwerk en het financieel zelfstandig worden. Om jongeren op dit vlak te helpen werkt de Diaconie tegenwoordig samen met Spirit Jeugdzorg. De samenwerking van professionals en vrijwilligers staat in het mini-symposium “Opgroeien naar volwassenheid” centraal. Samen verdiepen we ons met name in de thema’s Support en Wonen.

Toelichting op de workshops
Er worden vijf verschillende workshops aangeboden. Alle deelnemers kunnen kiezen uit één van de workshops. Het is mogelijk om al vooraf in te schrijven bij de workshops.

Workshop 1 – Hoe geef je ervaringsdeskundigen een plek in de hulpverlening?
Door Lonneke op der Heijde.

Vanuit de Big 5 nemen Lonneke op der Heijde ons mee in het denken over de ervaringsdeskundigen. Hoe kunnen ervaringsdeskundigen een vaste plek krijgen in de hulpverlening. De Big 5 bestaat uit de volgende levensgebieden:
1. Support
2. Wonen
3. School & Werk
4. Inkomen & Schulden
5. Welzijn & Gezondheid

Workshop 2 – JIM. Door Stefan Cuppers.
JIM staat voor Jouw ingebrachte mentor. De JIM-aanpak is ontstaan vanuit het besef dat bij het veilig opgroeien van jongeren vaak meer volwassenen dan alleen de ouders betrokken zijn. Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen is dat lang niet altijd vanzelfsprekend. Bij de JIM-aanpak wordt actief gezocht naar betrokkenheid van andere volwassenen.
De jongere kiest, met ondersteuning van de hulpverlener, een mentor (een JIM) die hij vertrouwd en die wil helpen problemen thuis aan te pakken en zelfs een mogelijke uithuisplaatsing te voorkomen.
Deze JIM krijgt een sleutelrol; de hulpverlener werkt gelijkwaardig met hem samen.
Voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en migranten zonder netwerk is het vaak moeilijk een JIM aan te wijzen. Familie is ver weg.
Bij Spirit proberen we via de inzet van vrijwilligers vertrouwensrelaties te laten ontstaan waardoor deze buddy’s op termijn een JIM kunnen worden.
Meer hierover in de workshop!

Workshop 3 – Open Embassy. Door Reneé Frissen, directeur van Open Embassy.

Hoe kun je de online wereld, en specifiek sociale media, gebruiken om online én offline betrokkenheid en verbinding te organiseren? Hoe bereik en betrek je jongeren én vrijwilligers online? Hoe maak je gebruik van de digitale infrastructuur om te vertrekken vanuit de vraag: wat en wie hebben jongeren zélf nodig om te groeien en ontwikkelen? In de
workshop gaan we samen aan de slag met de vraag welke online kansen er zijn voor bijvoorbeeld jouw eigen organisatie, initiatief, of een persoonlijke missie die je hebt.

Workshop 4 – Bijdragen aan het opbouwen van een netwerk.
Door Maarten Vogelaar, projectleider van “De Kwekerij”.

De Kwekerij is een groeiplek voor twintigers om samen levenswijsheid te ontdekken en in de praktijk te brengen. Projectleider Maarten Vogelaar neemt ons mee in de leefwereld van twintigers in Amsterdam. Hoe gaan zij om met alleen-zijn, werk, liefde, geluk, succes, ziekte en natuur? Welke rol speelt hun netwerk in het ontdekken van de eigen identiteit en opbouwen van hun bestaan als volwassene?

Workshop 5 – Opvangplekken in woongemeenschappen. Door Sophie Kwant, coördinator gasthuizen bij de Lutherse Diaconie.

De Lutherse Diaconie heeft een aantal gasthuizen en hofjes waarin naast vaste bewoners ook gastenkamers zijn voor de opvang van mensen die hier tijdelijk behoefte aan hebben. Wat is de meerwaarde van het bieden van opvang in een woongemeenschap? En wat komt hier allemaal bij kijken?

Komt u ook? Laat het ons weten
Graag horen we of u komt. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Tevens kunt u aangeven of u een inhoudelijke vraag hebt die u graag beantwoord ziet die dag en of u een bijdrage wilt leveren aan het programma. Naar het aanmeldformulier.