Augustanahof - Informatie

Toewijzing

De Diaconie wijst de woningen zelf toe en heeft daarvoor een (kleine) toewijzingscommissie benoemd.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Elianne Schultz (zie onder); we stuiren dan meer informatie toe.

Naast motivatie om op de hof te wonen spelen andere zaken een rol. Bij ouderen met name de mate van zelfstandigheid, zorgbehoefte en urgentie. Bij jongeren ook praktische zaken bv. beschikbare tijd.

We hebben een eerste verantwoordelijkheid voor mensen uit de Lutherse gemeenschap en de voormalige Augustanakerkgemeenschap, maar verwelkomen uiteraard ook graag bewoners met andere achtergronden. De woningen vallen onder de sociale huurgrens. Hiermee blijft het betaalbaar en kunnen bewoners huurtoeslag krijgen als zij aan de geldende voorwaarden voldoen. In principe zijn de woningen geschikt voor 1 en 2 persoonshuishoudens (de appartementen hebben een oppervlakte variërend van 31 tot 63 m2). We streven naar een mix van mannen en vrouwen, van verschillende leeftijden, achtergronden en talenten.

Onze verwachtingen van de bewoners:

Contact

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over de Augustanahof?

Neem dan contact op met diaconaal werker Elianne Schultz. Emailadres: e.schultz@diaconie.com en telefoonnummer 020-4044708 / 06-11474692.