De Augustanahof

Augustanahof

Onder het motto ‘Mensen hebben mensen nodig’ investeert de Diaconie in omzien naar elkaar. Dit doet ze onder andere – en al eeuwenlang – via hofjes. De Diaconie heeft in de Augustanahof zestien (sociale) huurwoningen gerealiseerd voor één- of tweepersoonshuishoudens (31-63 m²).

Het grootste deel is bestemd voor ouderen. De Diaconie speelt hiermee in op ontwikkelingen in de zorg waarbij ouderen langer zelfstandig zullen blijven wonen, maar wel vormen van ‘nabuur'-schap nodig hebben. Tegelijk vragen we van deze ouderen ook om goede ‘buur’ te zijn voor de andere bewoners en mee te doen met de activiteiten in de buurt. Die intentie vinden we belangrijk voor het wonen in de Augustanahof.

Naast ouderen wonen er jongere mensen die – samen met alle andere hofbewoners – een deel van hun vrije tijd in te zetten voor hof en buurt. Eén van de woningen heeft een gasthuisfunctie en is bestemd voor een jongere die in de gemeenschap kan groeien naar zelfstandigheid. Hierbij wordt samengewerkt met Spirit Jeugdzorg Amsterdam. De hofkamer wordt ingezet worden voor activiteiten van kerk en buurt, zoals maaltijden, themabijeenkomsten en inloopactiviteiten. Hofbewoners, kerk en buurt gaan deze activiteiten dragen. Uiteraard wordt dit ondersteund door de Diaconie.

Ofschoon er in het grootste deel van de vroegere kerkzaal woningen zijn gekomen, is het liturgisch centrum bewaard gebleven als kapel. Een plek voor kleinschalige vieringen en plek voor mensen die stilte willen zoeken of een kaarsje branden. Ook de aan de kapel grenzende stiltetuin is onderdeel van de Augustanahof, waar bezoekers en voorbijgangers welkom zijn.

Wonen, omzien naar elkaar, gastvrijheid en inspiratie

De drie oorspronkelijke functies van de Augustana, namelijk kerk, maatschappelijk en wonen bleven bewaard, maar kregen een nieuwe invulling met als grondwoorden:

Augustanahof

Nieuw en toch vertrouwd

BIND – samenwerkingsverband van het Amsterdamse architectenbureau PonecDeWinter en Wolters Vastgoed – ondersteunde de Diaconie bij de realisatie. Het interieurontwerp van de kapel werd gedaan in samenwerking met interieurontwerper Joanne Zwart. Een Bouwteam en een Adviesgroep met betrokkenen uit en rond onze gemeenschap begeleidden het. We hopen dat de toekomstige Augustanahof een goede en inspirerende plek blijft voor en van de Lutherse gemeenschap en voor Amsterdam. Nieuw en toch vertrouwd.

Bekijk de video: Waarom diakenen en de predikant gaan voor de Augustanahof.